Privatumo politika

   UAB "AVS PREKYBA" į/k 300005922 , Verdulių g. 4, Šiauliai, gerbia savo  klientų pirkėjų ,tiekėjų, ir (arba) juos atstovaujančių asmenų privatumą, todėl mes garantuojame, kad  mūsų įmonei Jūsų pateikta bet kokia informacija apie jus, kaip fizinį asmenį ar atstovaujantį asmenį - bus naudojama ir laikoma saugiai arba sunaikinama. 

  UAB "AVS PREKYBA" pasilieka teisę bet kuriuo metu šią politiką  keisti, todėl kaskart naudodamiesi šiuo tinklapiu turite iš naujo ją perskaityti. Naudodamiesi šia  elektroninės svetainės informacija Jūs patvirtinate, kad susipažinote su mūsų įmonės privatumo politika.

 Renkama informacija

   Visi mūsų KLIENTAI yra vienodai svarbūs, tačiau tokia informacija kaip Jūsų vardas, pavardė,  elektroninis pašto adresas (išskyrus,- nuasmenintą), telefono numeris (išskyrus viešai skelbiamą), reikalinga tam, kad galėtume tinkamai ir laiku sukomunikuoti su reikalingais (įgaliotais) juridinių asmenų atstovais ir kitais  fiziniais (mažmeninėje prekyboje dalyvavusiais) asmenimis ,atlikti sutartinius ir viešai (reklaminiuose bukletuose) skelbiamus  įsipareigojimus.

     Mes nesudarinėjame klientų sąrašų ir neperduodame jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su Jūsų užsakymu, pasiūlymu, pirkimu ir dalyvavimu AVS PREKYBA prekybos tinklo organizuojamuose žaidimuose;

     Surinkta Jūsų asmeninė informacija lieka pas mus, kai kuriais atvejais-sunaikinama.

     Šią informaciją naudojame tik  siekdami teikti paslaugas, jas palaikyti –tiekti Jums prekes, susisiekti su Jumis dėl užsakymų ar kitų iškilusių klausimų, pristatant naujienas ar išrašant PVM sąskaitą-faktūrą  ar vykdant prekybinių akcijų (žaidimų) sąlygas;

    Visa asmeninė KLIENTO  informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.

    KLIENTAS pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti, asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais, o nereikalingus-sunaikinti (ištrinti).

 Duomenų apsauga

       UAB "AVS PREKYBA"  stengiasi, kad KLIENTŲ  pateikti asmeniniai duomenys būtų saugūs.

 Mes visada stengiames  apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

     Atkreipiame dėmesį, kad mes niekada neprašome nurodyti kokių nors  slaptažodžių ,ID kodų, asmens kodų, gyvenamosios vietos adreso,gimimo metų ir kt. perteklinių duomenų .

    Klientas  atsakingas už savo asmeninės informacijos pateikimą žodžiu, raštu, elektroniniais ar kitais  būdais tuo atveju, jeigu jis savo duomenis pateikė savanoriškai(neprašomas), ir (ar) per neapdairumą, ar nežinojimą;

    Visi kiti Jūsų asmeniniai duomenys, yra saugomi, mes imamės atitinkamų fizinių, elektroninių ir valdymo priemonių apsaugoti renkamai informacijai.

  Privatumo politikos pakeitimai

UAB "AVS PREKYBA" turi teisę keisti šią privatumo politiką.